Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 09 2015

21:32
malina
21:31
Plan na soboto-niedzielę.
Sponsored post
soup-sponsored
04:52
malina
21:31
4185 c991
Reposted fromlenka024 lenka024 viaGirlwithdreams Girlwithdreams
malina
21:31
21:30
Tumblr
Reposted fromweheartit weheartit viaGirlwithdreams Girlwithdreams
malina
21:29
3087 cd61
Reposted fromeryawen eryawen viaGirlwithdreams Girlwithdreams
malina
21:28
0476 e004 500
Reposted fromGirlwithdreams Girlwithdreams
malina
21:27
9232 1ebc
malina
21:25
6187 e1cb
Reposted fromIriss Iriss viaGirlwithdreams Girlwithdreams
21:25
7576 2e44
malina
21:25
2094 646a
Reposted frombluecat bluecat viaGirlwithdreams Girlwithdreams
malina
21:21
7419 f388
I just don't feel you exist. That's all. 
Reposted fromi-ann i-ann viaGirlwithdreams Girlwithdreams
21:21
5006 708b
malina
21:20
2486 2785 500
Weekend Bo zaskoczył mnie nastrój intymności, który bije od tego filmu. Polecam.

January 03 2015

malina
20:39
6344 76f7
Reposted fromhysterie hysterie viayourheartbeat yourheartbeat
malina
20:39
Rozsądne milczenie jest lepsze niż nierozsądne mówienie prawdy
— św. Franciszek
Reposted fromwerandaa werandaa viayourheartbeat yourheartbeat
malina
20:38
1942 eb6f
Reposted fromShini Shini viayourheartbeat yourheartbeat
malina
20:38
malina
20:36
Żałuję wielu wypowiedzianych słów, niektórych zbyt pochopnie, niektórych zamierzenie, tych, które zabolały bądź dotknęły kogoś bardzo, tych niepotrzebnych, tych za mocnych. Żałuję też tych słów niewypowiedzianych, które nie padły z moich ust, a powinny. Żałuję wielu podjętych decyzji, ale też tych, które zostawiłam za sobą i oddałam je w ręce przeznaczenia. Żałuję niektórych kontaktów międzyludzkich, ogromu zaufania jaki komuś powierzyłam, obietnic bez pokrycia, wiary w nicość. Żałuję tego braku wiary w siebie, jaki posiadam, a jakiego nie mogę się wyzbyć. Żałuję łez, które wywołałam u innych osób zupełnie niepotrzebnie. Żałuję miłości w jaką sama siebie wpędziłam, miłości, która nigdy nie powinna była mieć miejsca. Żałuję tych błędów, które niczego mnie nie nauczyły. Żałuję również siebie w momentach, kiedy upadłam i nie potrafiłam się podnieść. Tak bardzo tego żałuję.
http://ask.fm/problematycznie
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viayourheartbeat yourheartbeat
malina
20:35
Jeśli ktoś traktuje Cię źle,  pamiętaj, że jest coś nie tak z nim,  a nie z Tobą.  Normalni ludzie nie niszczą innych ludzi.
Reposted fromhole-love hole-love viayourheartbeat yourheartbeat
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
(PRO)
No Soup for you

Don't be the product, buy the product!

close
YES, I want to SOUP ●UP for ...